Sum Consultancy


Wanneer er behoefte is aan vernieuwde energie, vernieuwing, verdieping in de organisatie en in het sociale en pedagogische denken. Daarin ligt mijn kracht. In gezamenlijk dialoog op zoek naar wat goed gaat en waar de veranderwens ligt.

Brainstormen, trainen en coachen naar de gewenste situatie met als uitgangspunt: Wat gaat er al goed en waar willen we op bouwen?


Mijn diensten bestaan uit:

Adviseur sociale domein
Methodische verdieping en ontwikkeling
(Team)coaching
Implementatie en advies
Training en presentaties
Leiding geven en projectmatig coachen